Aktualności

Nagroda dla Miasta Pabianice w Ogólnopolskim Konkursie dla JST

Pabianice 9 gminą w Polsce! Takie wyróżnienie miasto otrzymało w Ogólnopolskim Konkursie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd. Nagrodzony został pabianicki projekt termomodernizacji 11 szkół, przedszkoli i żłobka,...

read more

Wybór do dofinansowania projektu złożonego przez Miasto Łódź

Projekt nr WND-RPLD.03.01.01-10-0002/21, pn. „Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej na odcinku od pętli tramwajowej „Zdrowie” do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą” złożony przez Miasto Łódź został wybrany do dofinansowania...

read more
Wielkość czcionki
Kontrast