Aktualności

Zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/19

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny informują, że dokonano zmian w treści Regulaminu konkursu z uwagi na omyłkę pisarską. Zmiany nie mają wpływu na ocenę wniosków o dofinansowanie. Zmiana Regulaminu konkursu obowiązuje od dnia...

czytaj dalej

Nowy nabór wniosku w ramach trybu pozakonkursowego

W dniu 13 czerwca 2019 r. Instytucja Pośrednicząca (Związek ZIT) ogłasza nabór wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym, w ramach następującego poddziałania RPO WŁ 2014-2020: IV.2.1. Termomodernizacja budynków - ZIT Dokumenty niezbędne do...

czytaj dalej

Pozytywny wynik oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Budowa multimodalnych węzłów przesiadkowych wraz z niskoemisyjnym systemem mobilności w Gminie Aleksandrów Łódzki”

Projekt nr WND-RPLD.03.01.01-10-0001/19, pn. „Budowa multimodalnych węzłów przesiadkowych wraz z niskoemisyjnym systemem mobilności w Gminie Aleksandrów Łódzki” złożony przez Gminę Aleksandrów Łódzki uzyskał pozytywną ocenę formalną. Informacja o wyniku oceny...

czytaj dalej

Warsztaty dotyczące przygotowania wniosków o dofinansowanie w zakresie zgodności ze Strategią ZIT dla konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny serdecznie zaprasza do uczestnictwa w „Warsztatach dotyczących przygotowania wniosków o dofinansowanie w zakresie zgodności ze Strategią ZIT dla konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/19 w ramach Regionalnego Programu...

czytaj dalej
Strona 1 z 5312345678910...203040...Ostatnia »
Accessibility
Zamknij Zamknij