Historia powstania

Utworzenie Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny jest uwieńczeniem półtorarocznej współpracy jednostek samorządu terytorialnego ŁOM. 14 grudnia 2012 roku, z inicjatywy Miasta Łodzi podpisany został list intencyjny w sprawie rozwijania współpracy partnerskiej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz podjęcia działań, zmierzających do efektywnego wykorzystania środków europejskich w perspektywie 2014-2020 na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Jego sygnatariuszami było 30 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z pięciu powiatów: łódzkiego, brzezińskiego, łódzkiego – wschodniego, pabianickiego i zgierskiego, oraz marszałek województwa łódzkiego i wojewoda łódzki.

W efekcie porozumienia, 21 jednostek utworzyło partnerstwo, które przystąpiło do realizacji projektu „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Celem trwającego od 01 maja 2013 r. do 30 czerwca 2015 r. projektu było określenie wspólnych kierunków rozwoju, a także opracowanie dokumentacji technicznej projektów, które będą realizowane na terenie ŁOM w perspektywie finansowej 2014-2020. W efekcie, 22 lipca 2014 r. przyjęta została Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+, która po raz pierwszy wskazała wspólne kierunki działań oraz sposoby rozwiązania głównych problemów obszaru. Strategia ma pełnić również funkcję Strategii ZIT, wskazując projekty, które będą współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

15 kwietnia odbyło się zebranie założycielskie, na którym 27 jednostek samorządu terytorialnego powołało Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny. Uchwalono również jego statut. Członkami założycielami zostali: Miasto Łódź – Lider i inicjator utworzenia stowarzyszenia, Powiat Brzeziński, Powiat Łódzki Wschodni, Powiat Pabianicki, Powiat Zgierski, Gmina Aleksandrów Łódzki, Gmina Andrespol, Gmina Brójce, Gmina Brzeziny, Miasto Brzeziny, Gmina Dmosin, Gmina Dobroń, Miasto Głowno, Gmina Koluszki, Gmina Konstantynów Łódzki, Gmina Ksawerów, Gmina Nowosolna, Gmina Ozorków, Miasto Ozorków, Gmina Pabianice, Miasto Pabianice, Gmina Parzęczew, Gmina Rzgów, Gmina Miasto Stryków, Gmina Tuszyn, Gmina Zgierz, Miasto Zgierz.
Po uzyskaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego, Rada Stowarzyszenia w trakcie Nadzwyczajnego Posiedzenia wybrała władze. Na mocy statutu, Prezesem Stowarzyszenia jest Prezydent Miasta Łodzi – Hanna Zdanowska, a Wiceprezesem Przedstawiciel Miasta Łodzi – Joanna Skrzydlewska.
Ponadto przyjęto nowych członków: gminy: Jeżów, Lutomiersk oraz Rogów, a na kolejnym posiedzeniu – Dłutów.

Zebranie założycielskie w dniu 15.04.2014 r.

Wielkość czcionki
Kontrast