Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Macie Państwo prawo do dostępu i sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia wyrażonej zgody, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu. Klauzula informacyjna jest dostępna tutaj

Biuro Stowarzyszenia
Łódzki Obszar Metropolitalny:

Al. Kościuszki 59/61, (VI p.)
90-514 Łódź

tel.: +48 (42) 233-54-90
fax: +48 (42) 233-54-97
e-mail: biuro@lom.lodz.pl

Dyrektor Biura Stowarzyszenia:
Karolina Włodarska

Z-ca Dyrektora Biura Stowarzyszenia: 
Janusz Brot

Zespół ds. projektów EFRR
tel.: 42 233 54 94, 42 233 54 95
e-mail: biuro@lom.lodz.pl

Zespół ds. projektów EFS
tel.: 42 233 54 96
e-mail: biuro@lom.lodz.pl

 

 

Dane Stowarzyszenia (korespondencję proszę kierować na adres Biura SŁOM – adres powyżej)

Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny

ul.Piotrkowska 104
90-926 Łódź

NIP 725-207-66-21
REGON 101788872

 

Biuro SŁOM

Wielkość czcionki
Kontrast