Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny
SŁOM tworzy 30 jednostek samorządu terytorialnego pięciu powiatów: Miasta Łodzi, brzezińskiego, łódzkiego – wschodniego, pabianickiego i zgierskiego, zaś podstawowym celem stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. SŁOM pełni także funkcję Związku ZIT w Łodzi (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne).

04

NABORY RPO WŁ ZIT

Wszelkie informacje nt. naborów w ramach ZIT Łódź (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Łódź)

03

OGŁOSZENIA SŁOM

Aktualne informacje o przetargach, zapytaniach ofertowych Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny

 

                                                       Klauzula informacyjna RODO

Aktualności

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

PLAN ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ dla Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego Jednostki samorządu terytorialnego w ramach Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny opracowują ważny dokument – Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Łódzkiego Obszaru...

read more

Wybór do dofinansowania projektu ZUK Sp. z o.o. w ramach IV.1.1

Projekt nr RPLD.04.01.01-10-0002/23 pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na Oczyszczalni Ścieków w Brzezinach”  złożony przez Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr...

read more

Wynik oceny formalnej wniosku Gminy Brójce

Projekt „Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Gminie Brójce” złożony przez Gminę Brójce w trybie pozakonkursowym w ramach naboru RPLD.04.03.01-IP.03-10-001/23 uzyskał pozytywny wynik oceny formalnej. Informacja o wyniku oceny formalnej >>

read more

Pozytywna ocena merytoryczna projektu Gminy Andrespol

Projekt „Rozbudowa bazy kulturalnej na terenie Gminy Andrespol” złożony przez Gminę Andrespol w trybie pozakonkursowym w ramach naboru RPLD.06.01.01-IP.03-10-001/22 uzyskał pozytywny wynik oceny merytorycznej. Informacja o ocenie merytorycznej >> Informacja o...

read more
Wielkość czcionki
Kontrast