Projekt nr RPLD.04.02.01-10-0001/23 pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Zagajnikowej 14 w Koluszkach” złożony przez Gminę Koluszki został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 1070/23 z dnia 28 listopada 2023 roku.

Informacja o wyborze >>
Informacja o wyborze >>

 

Wielkość czcionki
Kontrast