Aktualności

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny Konsultacje społeczne projektu dokumentu „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2021-2027” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu...

read more

Wybór do dofinansowania projektu Gminy Koluszki

Projekt nr RPLD.04.02.01-10-0001/23 pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Zagajnikowej 14 w Koluszkach” złożony przez Gminę Koluszki został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 1070/23 z dnia 28 listopada 2023...

read more
Wielkość czcionki
Kontrast