Aktualności

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny Na podstawie Uchwały nr 3/2022 z dnia 8 kwietnia 2022 r. Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w sprawie przystąpienia do opracowania projektu dokumentu Strategii Zintegrowanych Inwestycji...

read more

Wybór do dofinansowania projektu złożonego przez Gminę Rogów

Projekt nr WND-RPLD.04.01.01-10-0005/21, pn. „Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Rogów – II etap” złożony przez Gminę Rogów został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 408/22 z dnia 18.05.2022...

read more

Wybór do dofinansowania projektu złożonego przez Gminę Dmosin

Projekt nr WND-RPLD.04.01.01-10-0003/21, pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Dmosin” złożony przez Gminę Dmosin został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 201/22 z dnia 14.03.2022 r. Wartość przyznanego projektowi dofinansowania...

read more
Wielkość czcionki
Kontrast