Aktualności

Wybór do dofinansowania projektu Gminy Tuszyn

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0002/20, pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – dla potrzeb Urzędu Gminy ul. 3 Maja 49’’ złożony przez Gminę Tuszyn został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 630/20 z dnia...

read more

Nowe nabory wniosków w ramach trybu pozakonkursowego

W dniu 30 czerwca 2020 r. Instytucja Pośrednicząca (Związek ZIT) ogłasza nabory wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym, w ramach  poddziałania RPO WŁ 2014-2020: IV.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT . Dokumenty niezbędne do przygotowania...

read more
Wielkość czcionki
Kontrast