Aktualności

Informacja o ocenie formalnej projektu Gminy Stryków

Projekt „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stryków” złożony przez Gminę Stryków w trybie pozakonkursowym w ramach naboru RPLD.04.03.01-IP.03-10-004/22 uzyskał pozytywny wynik oceny formalnej. Informacja o wyniku oceny formalnej...

read more

Informacja o ocenie formalnej projektu Gminy Koluszki

Projekt „Rozwój kultury w Gminie Koluszki” złożony przez Gminę Koluszki w trybie pozakonkursowym w ramach naboru RPLD.06.01.01-IP.03-10-002/22 uzyskał pozytywny wynik oceny formalnej. Informacja o wyniku oceny formalnej >> Informacja o wyniku oceny formalnej...

read more

Wybór do dofinansowania projektu złożonego przez Gminę Zgierz

Projekt nr RPLD.04.03.01-10-0002/22 pn. „Zastosowanie energooszczędnego oświetlenia dróg publicznych na terenie Gminy Zgierz – II etap” złożony przez Gminę Zgierz został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 442/23 z dnia 30 maja 2023...

read more
Wielkość czcionki
Kontrast