Projekty EFS

Projekty dofinansowane w trybie konkursowym w ramach poddziałania VIII.3.3
Od pomysłu do biznesu

Beneficjent: Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Rok ogłoszenia konkursu: 2018

Opis projektu na portalu mapadotacji.gov.pl.

Strona projektu.

Postaw na własny biznes w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym
Przepis na Biznes – rozwój przedsiębiorczości w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym

Beneficjent: HPR Group Spółka z o.o.

Rok ogłoszenia konkursu: 2018

Opis projektu na portalu mapadotacji.gov.pl.

Strona projektu.

Szansa na biznes

Beneficjent: Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa

Rok ogłoszenia konkursu: 2018

Opis projektu na portalu mapadotacji.gov.pl.

Strona projektu.

Projekty dofinansowane w trybie konkursowym w ramach poddziałania IX.1.2
Akademia Zawodowców 2

Beneficjent: Caritas Archidiecezji Łódzkiej

Rok ogłoszenia konkursu: 2018

Opis projektu na portalu mapadotacji.gov.pl.

Strona projektu.

Od (Ważni) społecznie i zawodowo!

Beneficjent: Focus Training. Instytut Doskonalenia Kadr i Rozwoju Osobowości Królewicz Marzanna

Rok ogłoszenia konkursu: 2018

Opis projektu na portalu mapadotacji.gov.pl.

Strona projektu.

Praca w Twoich rękach!

Beneficjent: Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Rok ogłoszenia konkursu: 2018

Opis projektu na portalu mapadotacji.gov.pl.

Strona projektu.

PrzeŁOMowa zmiana!

Beneficjent: Stowarzyszenie Prorew

Rok ogłoszenia konkursu: 2018

Opis projektu na portalu mapadotacji.gov.pl.

Strona projektu.

Uwolnij się od wykluczenia

Beneficjent: Fundacja Uwolnienie

Rok ogłoszenia konkursu: 2018

Opis projektu na portalu mapadotacji.gov.pl.

Strona projektu.

Akademia równych szans

Beneficjent: Akustica.med Krystyna Gdela

Rok ogłoszenia konkursu: 2017

Opis projektu na portalu mapadotacji.gov.pl.

Strona projektu.

Akademia Zawodowców

Beneficjent: Caritas Archidiecezji Łódzkiej

Rok ogłoszenia konkursu: 2017

Opis projektu na portalu mapadotacji.gov.pl.

Strona projektu.

Liczysz się Ty!

Beneficjent: 7 Cubes SP. z o.o.

Rok ogłoszenia konkursu: 2017

Opis projektu na portalu mapadotacji.gov.pl.

Strona projektu.

Równe Szanse

Beneficjent: Fundacja „Inkubator”

Rok ogłoszenia konkursu: 2017

Opis projektu na portalu mapadotacji.gov.pl.

Strona projektu.

Projekty dofinansowane w trybie konkursowym w ramach poddziałania IX.2.2 (usługi społeczne)
Łódzkie Centrum Wsparcia
ODS Świetlice

Beneficjent: Oratorium im. św. Dominika Savio

Rok ogłoszenia konkursu: 2018

Opis projektu na portalu mapadotacji.gov.pl.

Strona projektu.

 

Pestka – klub dla osób niesamodzielnych i ich otoczenia

Beneficjent: Fundacja Diabeciaki

Rok ogłoszenia konkursu: 2018

Opis projektu na portalu mapadotacji.gov.pl.

Strona projektu.

 

Prawo do pomocy

Beneficjent: Fundacja „Słonie na balkonie”

Rok ogłoszenia konkursu: 2018

Opis projektu na portalu mapadotacji.gov.pl.

Strona projektu.

Świetlica środowiskowa „M.Łodzi Niegniewni” – rozszerzenie i kontynuacja sprawdzonych działań

Beneficjent: Centrum Służby Rodzinie

Rok ogłoszenia konkursu: 2018

Opis projektu na portalu mapadotacji.gov.pl.

Strona projektu.

Umieć więcej, pełniej żyć

Beneficjent: Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego

Rok ogłoszenia konkursu: 2018

Opis projektu na portalu mapadotacji.gov.pl.

Zaopiekuj się mną!

Beneficjent: Spółdzielnia Socjalna Zielone Pabianice

Rok ogłoszenia konkursu: 2018

Opis projektu na portalu mapadotacji.gov.pl.

Strona projektu.

Projekty dofinansowane w trybie konkursowym w ramach poddziałania IX.2.2 (usługi zdrowotne)
Jeszcze będzie pięknie, mimo wszystko – wsparcie w formie zdeinstytucjonalizowanej dla grupy osób niesamodzielnych z Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego
Kompleksowa opieka pacjenta w ramach działalności Hospicjum w Zgierzu

Beneficjent: Stowarzyszenie Hospicjum im. Jana Pawła II przy Parafii N.M.P. Różańcowej z siedzibą w Zgierzu

Rok ogłoszenia konkursu: 2018

Opis projektu na portalu mapadotacji.gov.pl.

Informacje o wsparciu możliwym do uzyskania w ramach projektu na portalu funduszeeuropejskie.gov.pl.

Strona projektu.

Przepis na Opiekę

Beneficjent: HRP Care Spółka z o.o.

Rok ogłoszenia konkursu: 2018

Opis projektu na portalu mapadotacji.gov.pl.

SOS dla ŁOM – realizacja nowoczesnej teleopieki medycznej dla mieszkańców Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego
Wsparcie w Twoim domu

Beneficjent: Akademia Zdrowia Spółka z o.o. spółka komandytowa

Rok ogłoszenia konkursu: 2018

Opis projektu na portalu mapadotacji.gov.pl.

Strona projektu.

Kompleksowa pomoc medyczna dla osób po przebytym udarze, z afazją, niedowładem ocenionym w skali Barthel 0-60 oraz wymagającymi pielęgniarskiej opieki długoterminowej z innych przyczyn

Beneficjent: Spomed Sp. z o.o.

Rok ogłoszenia konkursu: 2017

Opis projektu na portalu mapadotacji.gov.pl.

Łódź - Miasto (Tele)Opieki

Beneficjent: HRP Care Sp. z o.o.

Rok ogłoszenia konkursu: 2017

Opis projektu na portalu mapadotacji.gov.pl.

Strona projektu.

NiezŁOMni mieszkańcy ŁOM-świadczenia opieki zdrowotnej w formie zdeinstytucjonalizowanej dla grupy osób niesamodzielnych

Beneficjent: Unipolimed Sp. z o.o.

Rok ogłoszenia konkursu: 2017

Opis projektu na portalu mapadotacji.gov.pl.

Opieka na piątkę

Beneficjent: Akademia Zdrowia Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Rok ogłoszenia konkursu: 2017

Opis projektu na portalu mapadotacji.gov.pl.

Strona projektu.

Opieka medyczno-opiekuńcza mieszkańców pow. Brzezińskiego

Beneficjent: Twoja klinika Sp. z o.o.

Rok ogłoszenia konkursu: 2017

Opis projektu na portalu mapadotacji.gov.pl.

Strona projektu.

Optymalizacja usług medyczno-opiekuńczych dla osób niesamodzielnych poprzez podwyższenie standardów opieki

Beneficjent: „Bezpieczna Starość” – Ewa Kempińska, Wanda Sipel Spółka Jawna

Rok ogłoszenia konkursu: 2017

Opis projektu na portalu mapadotacji.gov.pl.

Strona projektu.

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej dla mieszkańców powiatu pabianickiego oraz wsparcie psychologiczne dla uczestników i ich opiekunów

Beneficjent: Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

Rok ogłoszenia konkursu: 2017

Opis projektu na portalu mapadotacji.gov.pl.

Strona projektu.

UDARemniamy wykluczenie mieszkańców Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego

Beneficjent: Centrum Medyczne Szpital Św. Rodziny Sp. z o.o.

Rok ogłoszenia konkursu: 2017

Opis projektu na portalu mapadotacji.gov.pl.

Strona projektu.

Projekty dofinansowane w trybie konkursowym w ramach poddziałania IX.2.2 (usługi społeczne i zdrowotne)
Kompleksowe wsparcie medyczne zapewnieniem poprawy zdrowia osób niesamodzielnych

Beneficjent: Medycyna Grabieniec Sp. z o.o.

Rok ogłoszenia konkursu: 2016

Opis projektu na portalu mapadotacji.gov.pl.

Strona projektu.

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa

Beneficjent: NZOZ „Medicare” Ośrodek Opieki Domowej Elżbieta Rak

Rok ogłoszenia konkursu: 2016

Opis projektu na portalu mapadotacji.gov.pl.

Informacje o wsparciu możliwym do uzyskania w ramach projektu na portalu funduszeeuropejskie.gov.pl.

Pomocna Dłoń - usługi zdrowotne i społeczne skierowane do mieszkańców Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego
Program wsparcia osób niesamodzielnych i ich opiekunów faktycznych w powiatach zgierskim i brzezińskim

Beneficjent: Medical Sp. z o.o.

Rok ogłoszenia konkursu: 2016

Opis projektu na portalu mapadotacji.gov.pl.

Strona projektu.

Przychodnia z sercem

Beneficjent: Akademia Zdrowia Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Rok ogłoszenia konkursu: 2016

Opis projektu na portalu mapadotacji.gov.pl.

Strona projektu.

Przywracamy godność człowieka- wsparcie w formie zdeinstytucjonalizowanej dla grupy osób niesamodzielnych z Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego

Beneficjent: Centrum Medyczne Szpital Św. Rodziny Sp. z o.o.

Rok ogłoszenia konkursu: 2016

Opis projektu na portalu mapadotacji.gov.pl.

Strona projektu.

Zdrowe życie w Łodzi

Beneficjent: Ewa Anna Menes

Rok ogłoszenia konkursu: 2016

Opis projektu na portalu mapadotacji.gov.pl.

Strona projektu.

Wielkość czcionki
Kontrast