Strategia ZIT

W dn. 9 maja 2019 r., Uchwałą Nr 4/2019, Rada Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny przyjęła aktualizację Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (Strategii ZIT).

Dokument został przekazany Instytucji Zarządzającej RPO WŁ celem zaopiniowania. 20 maja 2019 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął Uchwałę nr 665/19 w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii do aktualizacji Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (Strategii ZIT).

Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego – Archiwum

Wielkość czcionki
Kontrast