Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego – Archiwum

W dn. 22 czerwca 2018 r., Uchwałą Nr 5/2018, Rada Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny przyjęła aktualizację Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+.(pdf)

W dniu 12 lutego 2018 r. Uchwałą nr 2/2018 Rada Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny przyjęła aktualizację Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+(.pdf)

W dniu 30 czerwca 2017 r. Uchwałą nr 10/2017 Rada Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny przyjęła aktualizację Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+(.pdf)

W dniu 21 listopada 2016 r. Uchwałą nr 7/2016 Rada Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny przyjęła aktualizację Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+(.pdf)

W dniu 24 marca 2016 r., Uchwałą Nr 2/2016, Rada Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny przyjęła aktualizację Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+(.pdf)
W dniu 8 lutego 2016 r., Uchwałą Nr 1/2016, Rada Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny przyjęła aktualizację Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (.pdf)
W dniu 3 grudnia 2015 r., Uchwałą Nr 21/12/2015, Rada Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny przyjęła aktualizację Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (.pdf)
Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+

W dniu 22.07.2014 r. Komitet Sterując Projektem Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego oraz Rada Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny przyjęły Strategię Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+.

Strategia została opracowana przez zespół naukowców na podstawie diagnozy strategicznej oraz dwóch etapów konsultacji społecznych z mieszkańcami, w porozumieniu z władzami jednostek samorządu terytorialnego z powiatu brzezińskiego, łódzkiego wschodniego, pabianickiego, zgierskiego oraz Miasta Łódź. Strategia pełni funkcję ogólnej Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego oraz operacyjnej Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych będącej podstawą pozyskiwania środków unijnych w nowej perspektywie finansowej.

Z tego względu została przekazana w celu uzgodnień z Instytucją Zarządzającą RPO Województwa Łódzkiego 2014-2020 (Urząd Marszałkowski) oraz do opinii Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Strategia powstała w ramach projektu Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Część I: Diagnoza strategiczna (.pdf)

Część II: Strategia Rozwoju (.pdf) Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu strategii rozwoju łódzkiego obszaru metropolitalnego(.doc)

Wielkość czcionki
Kontrast