Projekty EFRR

Poddziałanie III.1.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT
Gmina Miasto Zgierz

Nazwa projektu: Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie gminy Miasto Zgierz

Rok ogłoszenia naboru: 2018

Opis projektu na portalu mapadotacji.gov.pl.

Strona projektu.

Miasto Pabianice

Nazwa projektu: Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach

Rok ogłoszenia naboru: 2017

Opis projektu na portalu mapadotacji.gov.pl.

Strona projektu.

Poddziałanie IV.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT
Gmina Rogów

Nazwa projektu: Budowa instalacji do produkcji energii i ciepła ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Rogów

Opis projektu na portalu mapadotacji.gov.pl.

Rok ogłoszenia naboru: 2018

Miasto Brzeziny

Nazwa projektu: Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie miasta Brzeziny

Rok ogłoszenia naboru: 2017

Opis projektu na portalu mapadotacji.gov.pl.

Strona projektu.

Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków – ZIT
Gmina Aleksandrów Łódzki

Nazwa projektu: Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów Łódzki

Rok ogłoszenia naboru: 2016

Opis projektu na portalu mapadotacji.gov.pl.

Strona projektu.

Gmina Brzeziny

Nazwa projektu: Poprawa jakości powietrza uzyskana poprzez modernizację budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Brzeziny

Rok ogłoszenia naboru: 2017

Opis projektu na portalu mapadotacji.gov.pl.

Strona projektu.

Gmina Dłutów

Nazwa projektu: Kompleksowa termomodernizacja energetyczna kompleksu budynków użyteczności publicznej – szkoła podstawowa, gimnazjum i sala sportowo-widowiskowa w Dłutowie

Rok ogłoszenia naboru: 2017

Opis projektu na portalu mapadotacji.gov.pl.

Strona projektu.

Gmina Dmosin

Nazwa projektu: Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Dmosin

Rok ogłoszenia naboru: 2017

Opis projektu na portalu mapadotacji.gov.pl.

Strona projektu.

Gmina Dobroń

Nazwa projektu: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobroń

Rok ogłoszenia naboru: 2016

Opis projektu na portalu mapadotacji.gov.pl.

Strona projektu.

Gmina Koluszki

Nazwa projektu: Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym poprzez kompleksową temomodernizację budynków z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Koluszki

Rok ogłoszenia naboru: 2018

Opis projektu na portalu mapadotacji.gov.pl.

Strona projektu.

Gmina Lutomiersk

Nazwa projektu: Termomodernizacja szkół podstawowych w Lutomiersku i Kazimierzu, Gm. Lutomiersk

Rok ogłoszenia naboru: 2018

Opis projektu na portalu mapadotacji.gov.pl.

Gmina Miasta Głowno

Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (np. szkoły, przedszkola, urzędy) na terenie Miasta Głowna

Rok ogłoszenia naboru: 2017

Opis projektu na portalu mapadotacji.gov.pl.

Strona projektu.

Gmina Miasto Ozorków

1. Nazwa projektu: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Ozorków

Rok ogłoszenia naboru: 2016

Opis projektu na portalu mapadotacji.gov.pl.

Strona projektu.

2. Nazwa projektu: Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej z zakresu infrastruktury sportowej

Rok ogłoszenia naboru: 2017

Opis projektu na portalu mapadotacji.gov.pl.

Strona projektu.

Gmina Miasto Zgierz

1. Nazwa projektu: Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie Miasta Zgierza

Rok ogłoszenia naboru: 2017

Opis projektu na portalu mapadotacji.gov.pl.

Strona projektu.

2. Nazwa projektu: Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie Miasta Zgierza

Rok ogłoszenia naboru: 2017

Opis projektu na portalu mapadotacji.gov.pl.

Strona projektu.

Gmina Nowosolna

Nazwa projektu: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej położonych na terenie gminy Nowosolna

Rok ogłoszenia naboru: 2017

Opis projektu na portalu mapadotacji.gov.pl.

Strona projektu.

Gmina Ozorków

Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Ozorków

Rok ogłoszenia naboru: 2017

Opis projektu na portalu mapadotacji.gov.pl.

Strona projektu.

Gmina Parzęczew

Nazwa projektu: Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Parzęczew

Rok ogłoszenia naboru: 2017

Opis projektu na portalu mapadotacji.gov.pl.

Strona projektu.

Gmina Rogów

Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Rogowie

Rok ogłoszenia naboru: 2017

Opis projektu na portalu mapadotacji.gov.pl.

Strona projektu.

Gmina Stryków

1. Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Stryków

Rok ogłoszenia naboru: 2017

Opis projektu na portalu mapadotacji.gov.pl.

2. Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Stryków

Rok ogłoszenia naboru: 2018

Opis projektu na portalu mapadotacji.gov.pl.

Strona projektu.

Gmina Tuszyn

1. Nazwa projektu: Kompleksowa termomodernizacja budynku mieszkalnego w Tuszynie, ul. Szpitalna 4

Rok ogłoszenia naboru: 2016

Opis projektu na portalu mapadotacji.gov.pl.

Strona projektu.

2. Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Tuszyn

Rok ogłoszenia naboru: 2017

Opis projektu na portalu mapadotacji.gov.pl.

Strona projektu.

Gmina Zgierz

Nazwa projektu: Termomodernizacja siedziby Urzędu Gminy Zgierz

Rok ogłoszenia naboru: 2017

Opis projektu na portalu mapadotacji.gov.pl.

Strona projektu.

Miasto Brzeziny

Nazwa projektu: Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach

Rok ogłoszenia naboru: 2017

Opis projektu na portalu mapadotacji.gov.pl.

Strona projektu.

Miasto Łódź

1. Nazwa projektu: Racjonalizacja zużycia energii – termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap I

Rok ogłoszenia naboru: 2016

Opis projektu na portalu mapadotacji.gov.pl.

Strona projektu.

2. Nazwa projektu: Racjonalizacja zużycia energii – termomodernizacja obiektów edukacyjnych miasta Łodzi. Etap II – część 1

Rok ogłoszenia naboru: 2017

Opis projektu na portalu mapadotacji.gov.pl.

Strona projektu.

3. Nazwa projektu: Poprawa efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego „Harnam” w Łodzi

Rok ogłoszenia naboru: 2018

Opis projektu na portalu mapadotacji.gov.pl.

Miasto Pabianice

Nazwa projektu: Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice

Rok ogłoszenia naboru: 2017

Opis projektu na portalu mapadotacji.gov.pl.

Strona projektu.

Powiat Brzeziński

Nazwa projektu: Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie

Rok ogłoszenia naboru: 2017

Opis projektu na portalu mapadotacji.gov.pl.

Strona projektu.

Powiat Łódzki Wschodni

Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach

Rok ogłoszenia naboru: 2017

Opis projektu na portalu mapadotacji.gov.pl.

Strona projektu.

Powiat Pabianicki

1. Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach

Rok ogłoszenia naboru: 2017

Opis projektu na portalu mapadotacji.gov.pl.

Strona projektu.

2. Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach

Rok ogłoszenia naboru: 2018

Opis projektu na portalu mapadotacji.gov.pl.

Strona projektu.

Powiat Zgierski

1. Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego

Rok ogłoszenia naboru: 2016

Opis projektu na portalu mapadotacji.gov.pl.

Strona projektu.

2. Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego – część II

Rok ogłoszenia naboru: 2017

Opis projektu na portalu mapadotacji.gov.pl.

Strona projektu.

Poddziałanie IV.3.1 Ochrona powietrza – ZIT

Gmina Aleksandrów Łódzki

Nazwa projektu: Budowa pasywnego budynku przedszkola w Bełdowie

Rok ogłoszenia naboru: 2017

Opis projektu na portalu mapadotacji.gov.pl.

Strona projektu.

Gmina Brójce

Beneficjent: Budowa oświetlenia ulicznego w Bukowcu

Rok ogłoszenia naboru: 2017

Opis projektu na portalu mapadotacji.gov.pl.

Strona projektu.

Gmina Dobroń

Nazwa projektu: Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych

Rok ogłoszenia naboru: 2016

Opis projektu na portalu mapadotacji.gov.pl.

Strona projektu.

Gmina Konstantynów Łódzki

Nazwa projektu: Budowa przyszkolnej hali sportowej w standardzie budownictwa pasywnego

Rok ogłoszenia naboru: 2017

Opis projektu na portalu mapadotacji.gov.pl.

Strona projektu.

Gmina Parzęczew

Nazwa projektu: Modernizacja i rozbudowa oświetlenia publicznego na terenie gminy Parzęczew

Rok ogłoszenia naboru: 2017

Opis projektu na portalu mapadotacji.gov.pl.

Strona projektu.

Gmina Rogów

Nazwa projektu: Budowa budynku administracyjnego w Rogowie

Rok ogłoszenia naboru: 2017

Opis projektu na portalu mapadotacji.gov.pl.

Poddziałanie V.3.1 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – ZIT
Gmina Andrespol

Nazwa projektu: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Andrespol

Rok ogłoszenia projektu: 2018

Opis projektu na portalu mapadotacji.gov.pl.

Gmina Rzgów

1. Nazwa projektu: Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów

Rok ogłoszenia naboru: 2016

Opis projektu na portalu mapadotacji.gov.pl.

Strona projektu.

2. Nazwa projektu: Rozwiązanie problemu odbioru i oczyszczania ścieków w gminie Rzgów odpowiedzią na problem czystości Stawów Stefańskiego w Łodzi

Rok ogłoszenia naboru: 2017

Opis projektu na portalu mapadotacji.gov.pl.

Strona projektu.

Poddziałanie VI.1.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury – ZIT
Miasto Brzeziny

Nazwa projektu: Zaginione Miasto – stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny

Rok ogłoszenia naboru: 2018

Opis projektu na portalu mapadotacji.gov.pl.

Strona projektu.

Miasto Łódź

1. Nazwa projektu: Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód

Beneficjent: „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi

Rok ogłoszenia naboru: 2016

Opis projektu na portalu mapadotacji.gov.pl.

Strona projektu.

2. Nazwa projektu: Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek

Rok ogłoszenia naboru: 2016

Opis projektu na portalu mapadotacji.gov.pl.

Strona projektu.

3. Nazwa projektu: Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej

Beneficjent: „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi

Rok ogłoszenia naboru: 2017

Opis projektu na portalu mapadotacji.gov.pl.

Strona projektu.

4. Nazwa projektu: Rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym

Beneficjent: „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi

Rok ogłoszenia naboru: 2017

Opis projektu na portalu mapadotacji.gov.pl.

Strona projektu.

5. Nazwa projektu: Zwiększenie dostępności dorobku polskiej kinematografii poprzez zachowanie zabytkowej infrastruktury Pałacu Scheiblera

Beneficjent: Muzeum Kinematografii

Rok ogłoszenia naboru: 2017

Opis projektu na portalu mapadotacji.gov.pl.

Strona projektu.

6. Nazwa projektu: Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną

Beneficjent: Muzeum Tradycji Niepodległościowych

Rok ogłoszenia naboru: 2017

Opis projektu na portalu mapadotacji.gov.pl.

Poddziałanie VI.3.1 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego – ZIT
Gmina Miasto Zgierz

Nazwa projektu: Szlakiem architektury włókienniczej – rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM

Rok ogłoszenia naboru: 2018

Opis projektu na portalu mapadotacji.gov.pl.

Strona projektu.

Miasto Łódź

1. Nazwa projektu: Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)

Rok ogłoszenia naboru: 2016

Opis projektu na portalu mapadotacji.gov.pl.

Strona projektu.

2. Nazwa projektu: Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów

Rok ogłoszenia naboru: 2016

Opis projektu na portalu mapadotacji.gov.pl.

Strona projektu.

3. Nazwa projektu: Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 3

Rok ogłoszenia naboru: 2016

Opis projektu na portalu mapadotacji.gov.pl.

Strona projektu.

4. Nazwa projektu: Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 2

Rok ogłoszenia naboru: 2017

Opis projektu na portalu mapadotacji.gov.pl.

Strona projektu.

5. Nazwa projektu: Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 5

Rok ogłoszenia naboru: 2017

Opis projektu na portalu mapadotacji.gov.pl.

Strona projektu.

6. Nazwa projektu: Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 6

Rok ogłoszenia naboru: 2017

Opis projektu na portalu mapadotacji.gov.pl.

Strona projektu.

Miasto Ozorków

Beneficjent: Szlakiem architektury włókienniczej – rewitalizacja kompleksu parkowo-pałacowego Schlösserów w Ozorkowie

Rok ogłoszenia naboru: 2017

Opis projektu na portalu mapadotacji.gov.pl.

Strona projektu.

Poddziałanie VII.1.1 Technologie informacyjno – komunikacyjne – ZIT
Gmina Ozorków

Nazwa projektu: Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych i organizacyjnych w Urzędzie Gminy Ozorków z siedzibą w Ozorkowie

Rok ogłoszenia naboru: 2017

Opis projektu na portalu mapadotacji.gov.pl.

Strona projektu.

Gmina Zgierz

Nazwa projektu: Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych i organizacyjnych w Urzędzie Gminy Zgierz w Zgierzu

Rok ogłoszenia naboru: 2016

Opis projektu na portalu mapadotacji.gov.pl.

Strona projektu.

Miasto Łódź

Nazwa projektu: Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi

Rok ogłoszenia naboru: 2016

Opis projektu na portalu mapadotacji.gov.pl.

Strona projektu.

Wielkość czcionki
Kontrast