Aktualności

VI.1.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury – ZIT

Instytucja Pośrednicząca (Związek ZIT), na podstawie Uchwały nr 12/2022 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z dnia 29 września 2022 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji i tekstu jednolitego Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ oraz na...

read more

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE o naborze Partnerów do prac Komitetu Doradczego Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny na lata 2021-2027 Na podstawie Uchwały Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny nr 17/2022 z dnia 29 września 2022 r. w sprawie przyjęcia i wprowadzenia...

read more

Konkurs Wojewódzkiego Urzędu Pracy – wygraj 1000 zł

„Wyobraź sobie, że dostajesz 40 tys. złotych dotacji na założenie firmy. Jak widzisz siebie jako przedsiębiorcę za 5 lat? Podziel się z nami swoją wizją i wygraj 1000 zł. Zadanie jest proste: Wypełnij formularz konkursowy: https://bityl.co/F8gc i wyślij na adres:...

read more

Wybór do dofinansowania projektu Gminy Brójce

Zarząd Województwa Łódzkiego, Uchwałą nr 929/22 z dnia 4 października 2022 roku, wybrał do dofinansowania projekt nr WND-RPLD.04.01.01-10-0001/22 pn: „Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Brójce”, złożony przez Gminę Brójce w...

read more
Wielkość czcionki
Kontrast