Dnia 27 listopada 2023 roku w Łodzi odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny, podczas którego zostały podjęte uchwały:

  • Uchwała nr 17/2023 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny.
  • Uchwała nr 18/2023 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w sprawie wyborów uzupełniających na Członka Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny.
  • Uchwała nr 19/2023 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w sprawie aktualizacji kwoty dofinansowania dla projektu objętego Poddziałaniem V.3.1 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, wskazanego w Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (Strategii ZIT).
  • Uchwała nr 20/2023 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w sprawie aktualizacji kwoty dofinansowania dla projektu objętego Poddziałaniem VI.3.1 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, wskazanego w Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (Strategii ZIT).
  • Uchwała nr 21/2023 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w sprawie uchwalenia budżetu Stowarzyszenia na rok 2024.
  • Uchwała nr 22/2023 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w sprawie uchwalenia zmiany budżetu Stowarzyszenia na rok 2023, zmieniająca uchwałę Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny nr 15/2022 z dnia 13 grudnia 2022 r., zmienioną uchwałą Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny nr 9/2023 z dnia 30 maja 2023 r.

Dokumenty z posiedzenia Rady SŁOM znajdują się tutaj

Wielkość czcionki
Kontrast