Projekt „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach „PGKiM” w Gminie Aleksandrów Łódzki” złożony przez „PGKiM” Sp. z o.o. w trybie pozakonkursowym w ramach naboru RPLD.04.01.01-IP.03-10-001/23 uzyskał pozytywny wynik oceny merytorycznej.

Informacja o ocenie merytorycznej >>
Informacja o ocenie merytorycznej >>

 

Wielkość czcionki
Kontrast