Aktualności

Zapoznaj się z założeniami dla projektu SUMP dla ŁOM!

Zapoznaj się z założeniami dla projektu SUMP dla ŁOM! Trwają prace nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego z perspektywą do 2030 i 2040 r. To ważny dokument, który wskaże kierunki rozwoju komunikacji i transportu...

read more

Wybór do dofinansowania projektu ZUK Sp. z o.o. w ramach IV.1.1

Projekt nr RPLD.04.01.01-10-0002/23 pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na Oczyszczalni Ścieków w Brzezinach”  złożony przez Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr...

read more

Wynik oceny formalnej wniosku Gminy Brójce

Projekt „Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Gminie Brójce” złożony przez Gminę Brójce w trybie pozakonkursowym w ramach naboru RPLD.04.03.01-IP.03-10-001/23 uzyskał pozytywny wynik oceny formalnej. Informacja o wyniku oceny formalnej >>

read more

Pozytywna ocena merytoryczna projektu Gminy Andrespol

Projekt „Rozbudowa bazy kulturalnej na terenie Gminy Andrespol” złożony przez Gminę Andrespol w trybie pozakonkursowym w ramach naboru RPLD.06.01.01-IP.03-10-001/22 uzyskał pozytywny wynik oceny merytorycznej. Informacja o ocenie merytorycznej >> Informacja o...

read more
Wielkość czcionki
Kontrast