Aktualności

Wybór do dofinansowania projektu Gminy Koluszki

Projekt nr RPLD.04.02.01-10-0001/23 pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Zagajnikowej 14 w Koluszkach” złożony przez Gminę Koluszki został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 1070/23 z dnia 28 listopada 2023...

read more

Zaproszenie na spotkania konsultacyjne SUMP

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniach warsztatowych dotyczących powstającego Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. W ramach II fazy konsultacji przedstawimy Wstępny projekt SUMP i porozmawiamy o...

read more

Wybór do dofinansowania projektu Gminy Brójce

Projekt WND-RPLD.04.03.01-10-0003/23 pn. „Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Gminie Brójce”, złożony przez Gminę Brójce został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 955/23 z dnia 26 października 2023 r. Informacja o wyborze...

read more

Wynik oceny formalnej projektu Gminy Koluszki

Projekt „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Zagajnikowej 14 w Koluszkach” złożony przez Gminę Koluszki w trybie pozakonkursowym w ramach naboru RPLD.04.02.01-IP.03-10-001/23 uzyskał pozytywny wynik oceny formalnej. Informacja o wyniku oceny...

read more
Wielkość czcionki
Kontrast