Aktualności

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

PLAN ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ dla Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego Jednostki samorządu terytorialnego w ramach Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny opracowują ważny dokument – Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Łódzkiego Obszaru...

read more

Pozytywna ocena merytoryczna projektu Gminy Stryków

Projekt „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stryków” złożony przez Gminę Stryków w trybie pozakonkursowym w ramach naboru RPLD.04.03.01-IP.03-10-004/22 uzyskał pozytywny wynik oceny merytorycznej. Informacja o ocenie merytorycznej >>...

read more

Zakończenie oceny merytorycznej projektu Gminy Koluszki

Projekt „Rozwój kultury w Gminie Koluszki” złożony przez Gminę Koluszki w trybie pozakonkursowym w ramach naboru RPLD.06.01.01-IP.03-10-002/22 uzyskał pozytywny wynik oceny merytorycznej. Informacja o ocenie merytorycznej >> Informacja o ocenie merytorycznej...

read more
Wielkość czcionki
Kontrast