Wyniki konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/16 – Poddziałanie IX.2.2

ciag-feprreg-rrp-lodz-ueefs

Lista projektów wybranych do dofinansowania po uwzględnieniu skargi przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/16

L.p. Pozycja na liście Numer kancelaryjny wniosku Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Całkowita wartość projektu Kwota dofinansowania Liczba punktów po ocenie formalno-merytorycznej Liczba punktów po ocenie strategicznej Status
EFS-4220-RPLD.9.2.2-1.0009/16 MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Program wsparcia osób niesamodzielnych i ich opiekunów faktycznych w powiatach zgierskim i brzezińskim 1 269 720,00 zł 1 142 748,00 zł 80,00 35,00 Wybrany do dofinansowania
EFS-4220-RPLD.9.2.2-1.0020/16 Fundacja Wspierania Rozwoju Nowoczesnych Technologii 4FUTURE Pomocna dłoń – usługi zdrowotne i społeczne skierowane do mieszkańców Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 4 332 733,68 zł 3 899 460,31 zł 76,00 32,50 Wybrany do dofinansowania
EFS-4220-RPLD.9.2.2-1.0001/16 NZOZ „MediCare” Ośrodek Opieki Domowej” Elżbieta Rak Pielęgniarska Opieka Długoterminowa 988 675,50 zł 889 807,95 zł 93,00 30,00 Wybrany do dofinansowania
EFS-4220-RPLD.9.2.2-1.0013/16 Medycyna Grabieniec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Kompleksowe wsparcie medyczne zapewnieniem poprawy zdrowia osób niesamodzielnych. 1 487 495,06 zł 1 338 745,55 zł 77,50 30,00 Wybrany do dofinansowania
EFS-4220-RPLD.9.2.2-1.0018/16 Akademia Zdrowia Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka komandytowa Przychodnia z sercem 841 057,45 zł 756 951,71 zł 66,50 30,00 Wybrany do dofinansowania
EFS-4220-RPLD.9.2.2-1.0019/16 Centrum Medyczne – Szpital Świętej Rodziny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Przywracamy godność człowieka – wsparcie w formie zdeinstytucjonalizowanej dla grupy osób niesamodzielnych z Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 1 814 194,18 zł 1 609 545,70 zł 73,00 27,50 Wybrany do dofinansowania
EFS-4220-RPLD.9.2.2-1.0007/16 Ewa Anna Menes Zdrowe życie w Łodzi 1 770 276,84 zł 1 593 156,84 zł 69,50 25,00 Wybrany do dofinansowania
EFS-4220-RPLD.9.2.2-1.0005/16 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZÓSTKA ADAMINA KACZOROWSKA Nowa przyszłość – opieka zdrowotna dla nieuleczalnie chorych osób niesamodzielnych z Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 707 634,20 zł 636 870,78 zł 67,50 25,00 Wybrany do dofinansowania

Załączniki

Informacja o składzie KOP w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001-16

Skills

Posted on

14.05.2018

Wielkość czcionki
Kontrast