Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalnym pracuje obecnie nad przygotowaniem Modelu Strategii Replikacji – czyli podręcznika, który na podstawie doświadczeń zgromadzonych m.in. w regionie łódzkim opisuje działania jakie należy podjąć w ramach tzw. gospodarki cyrkularnej, czyli gospodarki sprzyjającej środowisku.

Podręcznik finalnie ma pomóc rożnym zainteresowanym podmiotom w przygotowaniu Planu Działań właśnie na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym. Będzie to dokument o charakterze praktycznym, który poprowadzi użytkownika przez cały proces wykorzystując narzędzia pomocnicze. Planowany termin zakończenia prac to III/IV kwartał 2024 r.

Podręcznik wraz z pozostałymi dokumentami/raportami wypracowanymi w ramach projektu będą niedługo udostępnione również na stronie FRONTSH1P

Ponadto trwają prace służące uruchomieniu platformy e-learningowej, której celem będzie w szczególności podnoszenie świadomości społecznej na temat gospodarki o obiegu zamkniętym oraz zapoznawanie obywateli z praktykami podejmowanymi w tym zakresie. Platforma pozwoli również na podzielenie się rezultatami projektu FRONTSH1P.

Więcej informacji na temat platformy można znaleźć pod linkiem: https://frontsh1p.eu/frontsh1p-e-learning-platform-soon-to-be-launched/

Projekt FRONTSH1P jest finansowany z programu ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020

Wielkość czcionki
Kontrast