Projekt nr WND-RPLD.04.01.01-10-0001/22 pn. „Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Brójce” złożony przez Gminę Brójce uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 94,52% punktów. Nabór nr RPLD.04.01.01-IP.03-10-001/22.

Informacja o pozytywnym wyniku oceny merytorycznej >
Informacja o pozytywnym wyniku oceny merytorycznej >

Wielkość czcionki
Kontrast