ciag-feprreg-rrp-lodz-ueefrr

Projekt nr WND-RPLD.06.01.01-10-0002/18,  pn. „Zaginione Miasto – stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny”, złożony przez Miasto Brzeziny, uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 75,26 % punktów. Nabór nr RPLD.06.01.01-IP.03-10-004/17.

Informacja o wyniku oceny merytorycznej >>

Accessibility
Zamknij Zamknij