ciag-feprreg-rrp-lodz-ueefrr

Informujemy, że projekt nr WND-RPLD.06.01.01-10-0001/19, pn. „Rozbudowa i doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Gminie Andrespol” złożony przez Gminę Andrespol uzyskał pozytywną ocenę formalną.

Informacja o wyniku oceny formalnej >

Accessibility
Zamknij Zamknij