PLAN ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ dla Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego

Jednostki samorządu terytorialnego w ramach Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny opracowują ważny dokument – Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego ( z ang. SUMP).
Plan będzie swoistym drogowskazem dla samorządów , pragnących rozwijać transport publiczny i inne zrównoważone sposoby poruszania się. Dokument wskaże cele do 2040 r. w zakresie miejskiej, lokalnej i regionalnej mobilności, których osiągnięcie podwyższy jakość życia Mieszkańców ŁOM oraz zmniejszy negatywny wpływ transportu drogowego na środowisko.

Konsultacje społeczne. Słuchamy mieszkańców
Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla SŁOM tworzymy wspólnie z mieszkańcami. Udział społeczeństwa w jego przygotowaniu jest podstawowym założeniem całego dokumentu. Przygotowywany dokument będzie konsultowany z mieszkańcami na każdym etapie jego opracowywania. Udział w konsultacjach pozwoli określić, z jakimi problemami komunikacyjnymi mierzą się na co dzień mieszkańcy i poznać ich opinię na temat sposobów usprawnienia codziennych podróży.

Już dziś serdecznie zachęcamy Państwa do udziału w konsultacjach. O szczegółach będziemy informować na bieżąco tutaj:

06.12.2023 – Plan działania
16.11.2023 – Wstępny projekt SUMP dla ŁOM
07.11.2023 – Zaproszenie na spotkania konsultacyjne SUMP
16.10.2023 – Zapoznaj się z założeniami dla projektu SUMP dla ŁOM!
14.06.2023 – Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu oraz sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko
07.06.2023 – Badania ankietowe zachowań, w tym potrzeb i preferencji transportowych w ŁOM

Wielkość czcionki
Kontrast