Lista podpisanych umów o dofinansowanie w październiku 2020 r. w ramach konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/20

Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Adres siedziby beneficjenta Wartość projektu Wartość dofinansowania Data zawarcia umowy
1 FUNDACJA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PrzeŁOM w życiu ul. płk. dr. St. Więckowskiego 29, nr lokalu: 5, 90-727 Łódź 919 629,60 873 648,12 2020-10-22

 

Wielkość czcionki
Kontrast