IV.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT

OGŁOSZENIE O NABORZE W TRYBIE POZAKONKURSOWYM WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH RPO WŁ 2014-2020 IV.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT Instytucja Pośrednicząca (Związek ZIT), działając na podstawie uchwały nr 12/2017 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar...

III.1.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT

PONOWNE WEZWANIE DO NABORU OGŁOSZONEGO W DNIU 29.03.2017 r.  W TRYBIE POZAKONKURSOWYM WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH RPO WŁ 2014-2020 DLA PODDZIAŁANIA: III.1.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT W związku z niezłożeniem wniosku o dofinansowanie, w...

IV.2.1 Termomodernizacja budynków – ZIT

PONOWNE WEZWANIE DO NABORU OGŁOSZONEGO W DNIU 29.03.2017 r.  W TRYBIE POZAKONKURSOWYM WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH RPO WŁ 2014-2020 DLA PODDZIAŁANIA: IV.2.1 Termomodernizacja budynków – ZIT W związku z niezłożeniem wniosku o dofinansowanie, w...

IV.2.1 Termomodernizacja budynków – ZIT – ponowne wezwania

PONOWNE WEZWANIA DO NABORÓW OGŁOSZONYCH W DNIU 31.05.2016 R. W TRYBIE POZAKONKURSOWYM WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH RPO WŁ 2014-2020 IV.2.1 Termomodernizacja budynków – ZIT W związku z niezłożeniem wniosków o dofinansowanie, w terminie określonym...
Wielkość czcionki
Kontrast