IV.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT

Instytucja Pośrednicząca (Związek ZIT), na podstawie Uchwały nr 12/2022 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z dnia 29 września 2022 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji i tekstu jednolitego Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ oraz na...

IV.2.1 Termomodernizacja budynków – ZIT

Instytucja Pośrednicząca (Związek ZIT), na podstawie Uchwały nr 12/2022 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z dnia 29 września 2022 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji i tekstu jednolitego Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ oraz na...

IV.3.1 Ochrona powietrza – ZIT

Instytucja Pośrednicząca (Związek ZIT), na podstawie Uchwały nr 12/2022 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z dnia 29 września 2022 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji i tekstu jednolitego Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ oraz na...

IV.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT

OGŁOSZENIE O NABORZE W TRYBIE POZAKONKURSOWYM WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH RPO WŁ 2014-2020 IV.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT Instytucja Pośrednicząca (Związek ZIT), działając na podstawie uchwały nr 12/2017 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar...

III.1.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT

PONOWNE WEZWANIE DO NABORU OGŁOSZONEGO W DNIU 29.03.2017 r.  W TRYBIE POZAKONKURSOWYM WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH RPO WŁ 2014-2020 DLA PODDZIAŁANIA: III.1.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT W związku z niezłożeniem wniosku o dofinansowanie, w...
Wielkość czcionki
Kontrast