Projekt „Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Gminie Brójce” złożony przez Gminę Brójce w trybie pozakonkursowym w ramach naboru RPLD.04.03.01-IP.03-10-001/23 uzyskał pozytywny wynik oceny formalnej.

Informacja o wyniku oceny formalnej >>

Wielkość czcionki
Kontrast