Zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/18

ciag-feprreg-rrp-lodz-ueefs

Uprzejmie informujemy, iż w celu doprecyzowania zapisów oraz wyeliminowania omyłek pisarskich dokonano zmiany Regulaminu konkursu Nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/18 wraz z Załącznikiem Nr 6 Wzór karty oceny zgodności ze Strategią ZIT wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 EFS, Załącznikiem Nr 7 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych oraz Załącznikiem Nr 11 Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie projektu.

Zmiana obowiązuje od dnia 13 kwietnia 2018 r.

Zmieniony Regulamin konkursu>>

Skills

Posted on

13.04.2018

Wielkość czcionki
Kontrast