Zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/19 z dnia 14 czerwca 2019 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny informują, że dokonano zmian w treści Regulaminu konkursu z uwagi na omyłkę pisarską.

Zmiany nie mają wpływu na ocenę wniosków o dofinansowanie.

Zmiana Regulaminu konkursu obowiązuje od dnia 14 czerwca 2019 r.>>

 

Skills

Posted on

17.06.2019

Wielkość czcionki
Kontrast