Zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/19 z dnia 16 września 2019 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny informują, że z uwagi na nowelizację Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, które obowiązują od dnia 08.08.2019r., dokonano zmiany w treści załącznika nr 5 do Regulaminu konkursu.

Wprowadzone zmiany dotyczą sposobu rozliczania wsparcia udzielonego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w postaci stawki jednostkowej lub mają charakter redakcyjny.

Zmiany nie mają wpływu na proces oceny wniosków złożonych w konkursie.

Zmiana Regulaminu konkursu obowiązuje od dnia 16 września 2019 r.>>

Skills

Posted on

17.09.2019

Wielkość czcionki
Kontrast