Trzecia zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/18

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi oraz Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny informują, że z uwagi na przekazanie przez Instytucję Zarządzającą nowego wzoru umowy o dofinansowanie realizacji projektu i umowy partnerskiej zmianie uległy następujące załączniki do Regulaminu konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/18:

  • załącznik nr 8 – „Wzór umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WŁ 2014-2020″,
  • załącznik nr 9 – „Minimalny zakres umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu”.

Powyższe zmiany obowiązują od dnia 29 sierpnia 2018 r.

Zmieniony Regulamin konkursu>>>

Skills

Posted on

29.08.2018

Wielkość czcionki
Kontrast