Lista umów o dofinansowanie projektów podpisanych we wrześniu 2018 r. w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/17

Lista umów o dofinansowanie projektów podpisanych we wrześniu 2018 r. w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/17 – Poddziałanie IX.2.2

Lp. Tytuł projektu Nazwa beneficjenta Adres siedziby beneficjenta Wartość projektu Wartość dofinansowania Data zawarcia umowy
1 UDARemniamy wykluczenie mieszkańców Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego Centrum Medyczne- Szpital Świętej Rodziny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Wigury 19
90-302 Łódź
1 972 115,86 1 763 783,86 03.09.2018
2 NiezŁOMni mieszkańcy ŁOM – śiwdczenia opieki zdrowotnej w formie zdeinstytucjonalizowanej dla grupy osób niesamodzielnych UNIPOLIMED Sp. z o. o. ul. Próchnika 18,
90-708 Łódź
1 326 930,08 1 176 235,01 24.09.2018
Skills

Posted on

02.10.2018

Wielkość czcionki
Kontrast