Lista umów o dofinansowanie projektów podpisanych w maju 2022 r. w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/20  

Lista umów o dofinansowanie projektów podpisanych w maju 2022 r. w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/20

Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Adres beneficjenta Wydatki kwalifikowalne Dofinansowanie Data podpisania umowy
1 Fundacja Pomocy Niepełnosprawnym Okaż Serce Opiekuńcze Serce ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 114
90-145 Łódź
4 140 000,00 zł 3 708 000,00 zł 2022-05-05
Skills

Posted on

02.06.2022

Wielkość czcionki
Kontrast