Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/18 – Poddziałanie IX.1.2

Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji  w ramach konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/18 – Poddziałanie IX.1.2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Lp. Pozycja na liście Numer wniosku Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wnioskowana kwota dofinansowania Liczba punktów
1 1 RPLD.09.01.02-10-0029/18 Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” Zakład Aktywności Zawodowej „Ja-Ty-My” filia w Tuszynie 3 295 198,50 zł 85,50
2 2 RPLD.09.01.02-10-0007/18 Caritas Archidiecezji Łódzkiej Akademia Zawodowców 2 1 037 680,70 zł 79,50
3 3 RPLD.09.01.02-10-0002/18 J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz Czas nowych możliwości 979 966,73 zł 78,50
4 4 RPLD.09.01.02-10-0030/18 WALL JOBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Spełniaj marzenia 851 456,52 zł 78,00
5 5 RPLD.09.01.02-10-0010/18 Fundacja Diabeciaki Osoby chorujące na cukrzyce – edukatorami zdrowotnymi 798 069,82 zł 76,00
6 6 RPLD.09.01.02-10-0024/18 Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Praca w Twoich rękach! 1 335 818,14 zł 75,00
7 7 RPLD.09.01.02-10-0022/18 STOWARZYSZENIE PROREW PrzeŁOMowa zmiana! 985 163,77 zł 72,00
8 8 RPLD.09.01.02-10-0015/18 FOCUS TRAINING. INSTYTUT DOSKONALENIA KADR I ROZWOJU OSOBOWOŚCI KRÓLEWICZ MARZANNA Od (Ważni) społecznie i zawodowo ! 985 348,93 zł 70,50
9 RPLD.09.01.02-10-0027/18 „EDUKACJA” Waldemar Lewkowicz KIERUNEK PRACA    358 971,99 zł 70,50
10 9 RPLD.09.01.02-10-0025/18 Fundacja Uwolnienie Uwolnij się od wykluczenia 2 811 235,85 zł 69,00
11 10 RPLD.09.01.02-10-0012/18 MIĘDZYNARODOWE CENTRUM DOSKONALENIA KADR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA! 823 563,07 zł 65,50
Skills

Posted on

04.07.2018

Wielkość czcionki
Kontrast