30.06.2017 r. – Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny

Uchwała nr 9/2017 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z siedzibą w Łodzi w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (Strategii ZIT).

Uchwała nr 10/2017 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z siedzibą w Łodzi w sprawie  przyjęcia aktualizacji i tekstu jednolitego Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+.

Uchwała nr 11/2017 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z siedzibą w Łodzi w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny oraz rocznego sprawozdania finansowego za rok 2016.

Uchwała nr 12/2017 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w sprawie przyjęcia aktualizacji harmonogramu składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach ZIT wskazanych w Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (Strategii ZIT)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 12/2017 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z dnia 30.06.2017 r. – Harmonogram

Prezentacja z Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z dnia 30.06.2017 r.

Skills

Posted on

03.07.2017

Wielkość czcionki
Kontrast