Dnia 30 maja 2023 roku w Łodzi odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny, podczas którego zostały podjęte uchwały:

  • Uchwała nr 8/2023 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny oraz rocznego sprawozdania finansowego za rok 2022.
  • Uchwała nr 9/2023 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w sprawie uchwalenia zmiany budżetu Stowarzyszenia na rok 2023, zmieniająca uchwałę Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny nr 15/2022 z dnia 13 grudnia 2022 r.

Dokumenty z posiedzenia Rady SŁOM znajdują się tutaj

Wielkość czcionki
Kontrast