Lista umów o dofinansowanie projektów podpisanych w maju 2021 r. w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/20 – Poddziałanie IX.2.2

Lp. Tytuł projektu Nazwa beneficjenta Adres beneficjenta Wydatki kwalifikowalne Dofinansowanie Data podpisania umowy
1 Świetlica środowiskowa „M. Łodzi Niegniewni” – zdolni i zdalni. Rozszerzenie i kontynuacja działalności CENTRUM SŁUŻBY RODZINIE ul. Władysława Broniewskiego 1a
93-162 Łódź
867 152,50 zł 812 252,50 zł 2021-05-05
2 Zaprogramowani na pomaganie 3 POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO, ODDZIAŁ W ŁODZI ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 18
90-349 Łódź
1 924 000,32 zł 1 728 486,72 zł 2021-05-12
3 Kompleksowe wsparcie II GMINA STRYKÓW/ MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STRYKOWIE ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków
527 950,04 zł 475 181,38 zł 2021-05-17
4 Łódzkie Centrum Wsparcia 2.0 ŁÓDZKI SEJMIK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Henryka Sienkiewicza 3/5 lok. 025
90-113 Łódź
5 219 436,00 zł 4 696 836,00 zł 2021-05-27
Wielkość czcionki
Kontrast