Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/20

Lp. Pozycja na liście Numer wniosku Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Kwota dofinansowania Liczba punktów
1 1 RPLD.09.02.02-10-A016/20 Fundacja Słonie na Balkonie Prawo do pomocy 2 1 528 320,00 zł 95,50
2 2 RPLD.09.02.02-10-A023/20 Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych Łódzkie Centrum Wsparcia 2.0 4 696 376,00 zł 90,00
3 3 RPLD.09.02.02-10-A028/20 Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani Świetlica w MIEJSCU SPOTKAŃ 1 717 550,00 zł 83,50
4 RPLD.09.02.02-10-A029/20 Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie Ogrody nadziei – ośrodek wsparcia opieki i rozwoju dla chorych i ich otoczenia – Dom Dziennego Pobytu 1 565 804,00 zł 83,50
5 4 RPLD.09.02.02-10-A007/20 Gmina Koluszki/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach Pomocna dłoń – koluszkowskie centrum usług opiekuńczych 1 468 494,00 zł 83,00
6 RPLD.09.02.02-10-A014/20 Akademia Zdrowia Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka komandytowa Opieka i wsparcie w Twoim domu II 933 123,35 zł 83,00
7 5 RPLD.09.02.02-10-A001/20 Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Łodzi Zaprogramowani na pomaganie 3 1 736 028,00 zł 82,00
8 6 RPLD.09.02.02-10-A015/20 Centrum Służby Rodzinie Świetlica środowiskowa „M. Łodzi Niegniewni” – zdolni i zdalni. Rozszerzenie i kontynuacja działalności 815 315,00 zł 81,00
9 7 RPLD.09.02.02-10-A012/20 Gmina Stryków/Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie Kompleksowe wsparcie II 554 379,16 zł 79,00
10 8 RPLD.09.02.02-10-A021/20 Spółdzielnia Socjalna – Zielone Pabianice Wsparcie dla osób potrzebujących w Pabianicach 1 879 014,29 zł 75,00
11 9 RPLD.09.02.02-10-A010/20 Stowarzyszenie Ewangelizacyjno-Charytatywne „Mocni w Duchu” KOLEJNY KROK DO PRZODU 492 371,25 zł 72,00
12 10 RPLD.09.02.02-10-A005/20 Fundacja Pomocy Niepełnosprawnym Okaż Serce Opiekuńcze Serce 5 181 750,00 zł 70,50
13 11 RPLD.09.02.02-10-A011/20 MIASTO PABIANICE/ MIEJSKIE CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ W PABIANICACH Pabianice wspierają usługi społeczne 2 754 044,25 zł 69,50
14 12 RPLD.09.02.02-10-A022/20 Caritas Archidiecezji Łódzkiej Usługi opiekuńcze dla mieszkańców ŁOM 2 037 030,00 zł 68,50

 

Wielkość czcionki
Kontrast