Informujemy o dokonaniu oceny zgodności ze Strategią ZIT wniosku o dofinansowanie projektu Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.  pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków”, który zostały złożony w ramach naboru ogłoszonego w dniu 12.12.2022 r., w trybie pozakonkursowym w ramach RPO WŁ 2014-2020.

Bezpośredni link do Listy projektów pozytywnie ocenionych przez IP ZIT >

Wielkość czcionki
Kontrast