Informujemy o dokonaniu oceny zgodności ze Strategią ZIT wniosku o dofinansowanie projektu Gminy Koluszki  pn.: „Rozwój kultury w Gminie Koluszki”, który został złożony w ramach naboru ogłoszonego w dniu 12.12.2022 r., w trybie pozakonkursowym w ramach RPO WŁ 2014-2020.

Bezpośredni link do Listy projektów pozytywnie ocenionych przez IP ZIT >

 

Wielkość czcionki
Kontrast