Dnia 27.04.2023 r. upłynął termin oddawania głosów z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej nad projektami uchwał:

  • Uchwała nr 4/2023 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w sprawie przystąpienia do opracowywania projektu dokumentu Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2030 (z perspektywą do 2040).
  • Uchwała nr 5/2023 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w sprawie zgody na przystąpienie do realizacji Projektu pn.: „FRONTSH1P” współfinansowanego ze środków Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020.
  • Uchwała nr 6/2023 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w sprawie uchwały nr 1/2023 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia liczby członków i akceptacji składu Komitetu Doradczego Stowarzyszenia oraz akceptacja zmiany składu osobowego Komitetu Doradczego Stowarzyszenia.

Dokumenty znajdują się tutaj

Wielkość czcionki
Kontrast