Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny
SŁOM tworzy 30 jednostek samorządu terytorialnego pięciu powiatów: Miasta Łodzi, brzezińskiego, łódzkiego – wschodniego, pabianickiego i zgierskiego, zaś podstawowym celem stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. SŁOM pełni także funkcję Związku ZIT w Łodzi (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne).

04

NABORY RPO WŁ ZIT

Wszelkie informacje nt. naborów w ramach ZIT Łódź (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Łódź)

03

OGŁOSZENIA SŁOM

Aktualne informacje o przetargach, zapytaniach ofertowych Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny

 

                                                       Klauzula informacyjna RODO

Aktualności

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny Na podstawie Uchwały nr 3/2022 z dnia 8 kwietnia 2022 r. Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w sprawie przystąpienia do opracowania projektu dokumentu Strategii Zintegrowanych Inwestycji...

read more

Wybór do dofinansowania projektu złożonego przez Gminę Rogów

Projekt nr WND-RPLD.04.01.01-10-0005/21, pn. „Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Rogów – II etap” złożony przez Gminę Rogów został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 408/22 z dnia 18.05.2022...

read more
Wielkość czcionki
Kontrast