Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny

SŁOM tworzy 31 jednostek samorządu terytorialnego pięciu powiatów: Miasta Łodzi, brzezińskiego, łódzkiego – wschodniego, pabianickiego i zgierskiego, zaś podstawowym celem stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. SŁOM pełni także funkcję Związku ZIT w Łodzi (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne).

04

NABORY RPO WŁ ZIT

Wszelkie informacje nt. naborów w ramach ZIT Łódź (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Łódź)

03

OGŁOSZENIA SŁOM

Aktualne informacje o przetargach, zapytaniach ofertowych Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny

Aktualności

Nowelizacja ustawy wdrożeniowej

W dniu 24 lipca 2017 r. prezydent podpisał ustawę z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw. Tekst ustawy oraz informacja o...

czytaj dalej

Informacja o pozytywnym wyniku oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną”

Projekt nr WND-RPLD.06.01.01-10-0004/17 pn. „Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną” złożony przez Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi uzyskał pozytywną ocenę formalną....

czytaj dalej

Informacja o pozytywnym wyniku oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja powiązań społecznych poprzez zwiększenie partycypacji społeczeństwa w kulturze województwa w oparciu o wartości kulturalne Gminy Nowosolna″

Projekt nr WND-RPLD.06.01.01-10-0005/17 pn. „Rewitalizacja powiązań społecznych poprzez zwiększenie partycypacji społeczeństwa w kulturze województwa w oparciu o wartości kulturalne Gminy Nowosolna” złożony przez Gminę Nowosolna uzyskał pozytywną ocenę formalną....

czytaj dalej
Accessibility
Zamknij Zamknij