Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny

SŁOM tworzy 31 jednostek samorządu terytorialnego pięciu powiatów: Miasta Łodzi, brzezińskiego, łódzkiego – wschodniego, pabianickiego i zgierskiego, zaś podstawowym celem stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. SŁOM pełni także funkcję Związku ZIT w Łodzi (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne).

04

NABORY RPO WŁ ZIT

Wszelkie informacje nt. naborów w ramach ZIT Łódź (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Łódź)

03

OGŁOSZENIA SŁOM

Aktualne informacje o przetargach, zapytaniach ofertowych Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny

Aktualności

Nabory wniosków dla Miasta Łodzi

W dniu 30 listopada 2016 r.  Instytucja Pośrednicząca (Związek ZIT) ogłasza cztery nabory wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym dla Miasta Łodzi, w ramach poddziałania VI.3.1 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego – ZIT...

czytaj dalej

Posiedzenie Rady SŁOM, 21.11.2016 r.

W dniu 21 listopada 2016 roku, w Łodzi odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny, podczas którego zostały podjęte następujące uchwały: Uchwała nr 7/2016 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w sprawie przyjęcia aktualizacji...

czytaj dalej
Accessibility
Zamknij Zamknij