Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny

SŁOM tworzy 30 jednostek samorządu terytorialnego pięciu powiatów: Miasta Łodzi, brzezińskiego, łódzkiego – wschodniego, pabianickiego i zgierskiego, zaś podstawowym celem stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. SŁOM pełni także funkcję Związku ZIT w Łodzi (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne).

04

NABORY RPO WŁ ZIT

Wszelkie informacje nt. naborów w ramach ZIT Łódź (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Łódź)

03

OGŁOSZENIA SŁOM

Aktualne informacje o przetargach, zapytaniach ofertowych Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny

Aktualności

Pozytywny wynik oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Zwiększenie dostępności dorobku polskiej kinematografii poprzez zachowanie zabytkowej infrastruktury Pałacu Scheiblera”

Projekt nr WND.RPLD.06.01.01-10-0007/17, pn. „Zwiększenie dostępności dorobku polskiej kinematografii poprzez zachowanie zabytkowej infrastruktury Pałacu Scheiblera”  złożony przez Muzeum Kinematografii w Łodzi uzyskał pozytywną ocenę formalną. Informacja o wyniku...

czytaj dalej

Nowe nabory wniosków w ramach trybu pozakonkursowego

W dniu 9 lutego 2018 r. Instytucja Pośrednicząca (Związek ZIT) ogłasza nabory wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym, w ramach następujących poddziałań RPO WŁ 2014-2020: VI.1.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury – ZIT Dokumenty...

czytaj dalej
Accessibility
Zamknij Zamknij