Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny

SŁOM tworzy 31 jednostek samorządu terytorialnego pięciu powiatów: Miasta Łodzi, brzezińskiego, łódzkiego – wschodniego, pabianickiego i zgierskiego, zaś podstawowym celem stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. SŁOM pełni także funkcję Związku ZIT w Łodzi (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne).

04

NABORY RPO WŁ ZIT

Wszelkie informacje nt. naborów w ramach ZIT Łódź (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Łódź)

03

OGŁOSZENIA SŁOM

Aktualne informacje o przetargach, zapytaniach ofertowych Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny

Aktualności

Kolejny oceniony wniosek w trybie pozakonkursowym – Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi „Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną”

Informujemy o dokonaniu oceny zgodności ze Strategią ZIT wniosku o dofinansowanie projektu, który został złożony w ramach ponownego wezwania do naborów ogłoszonych przez IP ZIT w dniu 30.09.2016 r. w trybie pozakonkursowym w ramach RPO WŁ 2014-2020. Bezpośredni link...

czytaj dalej

Kolejny oceniony wniosek w trybie pozakonkursowym – Gmina Nowosolna „Rewitalizacja powiązań społecznych poprzez zwiększenie partycypacji społeczeństwa w kulturze województwa w oparciu o wartości kulturalne Gminy Nowosolna”

Informujemy o dokonaniu oceny zgodności ze Strategią ZIT wniosku o dofinansowanie projektu, który został złożony w ramach ponownego wezwania do naborów ogłoszonych przez IP ZIT w dniu 30.09.2016 r. w trybie pozakonkursowym w ramach RPO WŁ 2014-2020. Bezpośredni link...

czytaj dalej
Accessibility
Zamknij Zamknij