Select Page

Lodz Metropolitan Area

Association

mln euro z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

jednostek samorządu terytorialnego

Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

PLAN ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ dla Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego Jednostki samorządu terytorialnego w ramach Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny opracowują ważny dokument – Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Łódzkiego Obszaru...

Wybór do dofinansowania projektu ZUK Sp. z o.o. w ramach IV.1.1

Projekt nr RPLD.04.01.01-10-0002/23 pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na Oczyszczalni Ścieków w Brzezinach”  złożony przez Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr...

Wynik oceny formalnej wniosku Gminy Brójce

Projekt „Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Gminie Brójce” złożony przez Gminę Brójce w trybie pozakonkursowym w ramach naboru RPLD.04.03.01-IP.03-10-001/23 uzyskał pozytywny wynik oceny formalnej. Informacja o wyniku oceny formalnej >>

Pozytywna ocena merytoryczna projektu ZUK Sp. z o.o. w Brzezinach

Projekt „Budowa instalacji fotowoltaicznej na Oczyszczalni Ścieków w Brzezinach”  złożony przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach w trybie pozakonkursowym w ramach naboru RPLD.04.01.01-IP.03-10-002/23 uzyskał pozytywny wynik oceny...

Pozytywna ocena merytoryczna projektu Gminy Andrespol

Projekt „Rozbudowa bazy kulturalnej na terenie Gminy Andrespol” złożony przez Gminę Andrespol w trybie pozakonkursowym w ramach naboru RPLD.06.01.01-IP.03-10-001/22 uzyskał pozytywny wynik oceny merytorycznej. Informacja o ocenie merytorycznej >> Informacja o...

Wielkość czcionki
Kontrast