Select Page

Lodz Metropolitan Area

Association

mln euro z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

jednostek samorządu terytorialnego

Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny Na podstawie Uchwały nr 3/2022 z dnia 8 kwietnia 2022 r. Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w sprawie przystąpienia do opracowania projektu dokumentu Strategii Zintegrowanych Inwestycji...

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny, 30.06.2022

Dnia 30 czerwca 2022 roku w Łodzi odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny, podczas którego zostały podjęte uchwały: Uchwała nr 6/2022 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności...

Wybór do dofinansowania projektu złożonego przez Gminę Rogów

Projekt nr WND-RPLD.04.01.01-10-0005/21, pn. „Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Rogów – II etap” złożony przez Gminę Rogów został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 408/22 z dnia 18.05.2022...

Głosowanie Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny, 6.05.2022

Dnia 6.05.2022 r. upłynął termin oddawania głosów z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej nad projektem Uchwały nr 5/2022 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w sprawie aktualizacji kwoty dofinansowania dla projektów objętych Poddziałaniem...

Wielkość czcionki
Kontrast