Select Page

Lodz Metropolitan Area

Association

mln euro z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

jednostek samorządu terytorialnego

Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny

Zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/19

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny informują, że dokonano zmian w treści Regulaminu konkursu z uwagi na omyłkę pisarską. Zmiany nie mają wpływu na ocenę wniosków o dofinansowanie. Zmiana Regulaminu konkursu obowiązuje od dnia...

Nowy nabór wniosku w ramach trybu pozakonkursowego

W dniu 13 czerwca 2019 r. Instytucja Pośrednicząca (Związek ZIT) ogłasza nabór wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym, w ramach następującego poddziałania RPO WŁ 2014-2020: IV.2.1. Termomodernizacja budynków - ZIT Dokumenty niezbędne do...

Strona 1 z 8912345678910...203040...Ostatnia »
Accessibility
Zamknij Zamknij