Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informują, że z uwagi na potrzebę wprowadzenia niezbędnych korekt w treści Regulaminu konkursu oraz w Załączniku nr 7 – Standard udzielania wsparcia w ramach konkursu RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/20 do przedmiotowego regulaminu, dokonano zmiany powyższych dokumentów. Korekty te nie wpływają na proces oceny wniosków złożonych w konkursie.

Zmiana Regulaminu konkursu obowiązuje od dnia 22 maja 2020 r.>>>

Wielkość czcionki
Kontrast