Zestawienie wszystkich umów o dofinansowanie projektów podpisanych w ramach konkursu nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/20

Lp. Tytuł projektu Nazwa Beneficjenta Adres siedziby Wartość projektu Wartość dofinansowania Data podpisania umowy
1 Prowadzę swoją firmę 2 Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa Plac Wolności 5
91-415 Łódź
3 143 614,24 zł 3 049 305,81 zł 28.01.2021r.
2 Własny Biznes Fundacja „INKUBATOR” ul. ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 22/24
90-349 Łódź
3 177 967,50 zł 3 082 628,47 zł 09.02.2021r.
3 AKCJA – DOTACJA Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ul. Zawiszy
Czarnego 10,
91-829 Łódź
3 115 890,50 zł 3 022 413,78 zł 11.02.2021r.

 

Wielkość czcionki
Kontrast