Lista wszystkich podpisanych umów o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/20 z Poddziałania IX.1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Lp.  Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Adres Beneficjenta Wydatki kwalifikowalne Dofinansowanie Data podpisania umowy
1 FUNDACJA „UWOLNIENIE” Uwolnienie od bierności ul. Inowrocławska 5A
91-020 Łódź
2 061 379,92 zł 1 958 310,92 zł 2021-01-11
2 INSE INSTYTUT NAUK SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – SPÓŁKA KOMANDYTOWA Nowy start – aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego ul. Piotrkowska 55
nr lokalu: 113
90-413 Łódź
1 777 774,97 zł 1 688 886,22 zł 2020-12-18
3 CENTRUM EDUKACJI I REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Sukces na wyciągnięcie ręki ul. Zawiszy Czarnego 10
91-829 Łódź
1 033 160,38 zł 981 502,36 zł 2020-11-12
4 STOWARZYSZENIE PROREW PrzeŁOM w aktywizacji! ul. Kasztanowa
12/15
25-555 Kielce
1 012 449,28 zł 958 349,28 zł 2020-11-06
5 FUNDACJA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PrzeŁOM w życiu ul. płk. dr. St. Więckowskiego 29
nr lokalu: 5
90-727 Łódź
919 629,60 zł 873 648,12 zł 2020-10-22
Wielkość czcionki
Kontrast