Projekt nr WND-RPLD.04.01.01-10-0005/21, pn. „Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Rogów – II etap” złożony przez Gminę Rogów został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 408/22 z dnia 18.05.2022 r. Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 2 895 431,50 PLN.

Informacja o wyborze projektu do dofinansowania >
Informacja o wyborze projektu do dofinansowania >

 

Wielkość czcionki
Kontrast