Na podstawie § 23 pkt. 1 i 15 Statutu Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r, poz. 2261 z dnia 16.12.2020), a także w związku z postanowieniami Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce, Rada Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny dnia 7 czerwca 2024 r. podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2030 (z perspektywą do 2040)”.

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla ŁOM (SUMP)
Załącznik 1 – Ocena dokumentów strategicznych
Załącznik 2 – Raport z badań społecznych
Załącznik 3 – Plan działania
Załącznik 4 – Wybór działań do realizacji
* Prognoza oddziaływania na środowisko SŁOM

 

Wielkość czcionki
Kontrast