Zestawienie umów o dofinansowanie projektów podpisanych w styczniu 2021 r. w ramach konkursu nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/20

Zestawienie umów o dofinansowanie projektów podpisanych w styczniu 2021 r. w ramach konkursu nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/20 z Poddziałania VIII.3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Lp. Tytuł projektu Nazwa Beneficjenta Adres siedziby Wartość projektu Wartość
dofinansowania
Data
podpisania umowy
1. „Prowadzę swoją firmę 2″ ŁÓDZKA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA Plac Wolności 5,
91-415 Łódź
3 143 614,24 zł 3 049 305,81 zł 28.01.2021 r.

 

Skills

Posted on

02.02.2021

Wielkość czcionki
Kontrast